Matrícula 2n FPB Electricitat (FNG)

50,00

Descripció

Pagament de la matrícula de 2n d’FP Bàsica del curs 2023-24.

Desglossament del preu:

  • El preu de la matrícula és de 15 €
  • Agenda escolar i assegurança són 5 €
  • Kits FPB són 15 €
  • El preu d’activitats complementàries és de 15 €

Formació Professional Bàsica en Electricitat i electrònica.

El curs de segon té els següents mòduls:

  • Ciències aplicades II
  • Comunicació i societat II
  • Instal·lacions de telecomunicacions
  • Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades
  • Formació en centres de treball