Matrícula 1r GS Informàtica (FNE)

45,00

Descripció

Pagament de la matrícula de 2n de Tècnic superior en Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (IFC32) del curs 2024-25.

 

Desglossament del preu:

 • El preu de la matrícula és de 0 €
 • El preu d’activitats complementàries és de 15
 • kits específics CFGS són 20 €
 • Agenda escolar i assegurança són 5 €
 • Dossier són 5 €

 

Títol de Formació Professional Grau superior “Tècnic en sistemes microinformàtics i xarxes”.

El curs de primer té els següents mòduls:

 • Sistemes informàtics.
  Bases de dades.
  Programació.
  Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació.
  Entorns de desenvolupament.
  Formació i orientació laboral.
  Horari reservat per al mòdul impartit en anglès