Matrícula 1r FPB Administracio (FNE)

40,00

Descripció

Pagament de la matrícula de 1r d’FP Bàsica del curs 2024-25. Formació Professional Bàsica en Serveis administratius.

   • Desglossament del preu:
     • El preu de la matrícula és de 0 €
     • Activitats complementàries 15 €
     • El kit específic d’FP Bàsica són 15 €
     • Agenda escolar i assegurança són 5 €
     • Dossier són 5 €

El curs de primer té els següents mòduls:

 • Tractament informàtic de dades.
 • Tècniques administratives bàsiques.
 • Arxiu i comunicació.
 • Ciències aplicades I
 • Comunicació i societat I